HUISREGELS

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten
 • Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding tegenover alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die in De Professor aanwezig zijn. De organisatie streeft een gay-vriendelijke sfeer na;
 • Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te gebeuren. Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan;
 • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang tot De Professor ontzegd;
 • Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd;
 • Groepsvorming die als intimiderend kan worden ervaren, wordt niet getolereerd;
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden;
 • Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering uit De Professor.

Consumptie
 • U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras te nuttigen;
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank en etenswaren te nuttigen in het bedrijf of op het terras.

Garderobe
 • Op donderdag, vrijdag en zaterdag is gebruik van de garderobe verplicht vanaf 21.00 uur;
 • Jassen, grote tassen, e.a. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven;
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d.

Eigendommen bezoeker
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

Eigendom horecagelegenheid
 • Het is verboden eigendommen van De Professor mee te nemen;
 • Bij beschadigingen met als gevolg reparatie of vernieuwing, veroorzaakt door onrechtmatig handelen, worden de kosten verhaalt op de veroorzaker.

Calamiteiten
 • Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.

Klachten
 • Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze binnen één week bij onze directie melden.